• Welcome to Simple Machines Community Forum. Please login or sign up.
October 24, 2021, 03:31:43 AM

News:

SMF 2.1 RC4 has been released! Try it out and help us test! :) Read more.


multi color tema yapımında sorun ve yardım istegi

Started by βluΣ ЯosΣ, April 14, 2009, 03:17:50 PM

Previous topic - Next topic

βluΣ ЯosΣ

April 14, 2009, 03:17:50 PM Last Edit: April 14, 2009, 03:30:53 PM by K a n u r
s.a / a.s

arkadaşlar ben multicolor tema yapıyorum ama bi sorunla karşılaştım

yardım edeceginizi düşünerek konu açtım ..

sorunuma gelecek olursam

mesela benim 5 tane renk seçenegi var diyelim

1.default renk mavi  yeşile geçiyorum  geçtikten sonra bi yere (buton veya link) tıklıyorum ilk önce maviye geçiyo sonra yeşil oluyo...

2.on.gif,off.gif,expand,collepse,upshrink ve upshrik2 resimlerininde degişmesini istiyorum renklerle birlikte bunu nasıl yapabilirim ..

şimdiden yardım cı olan arkadaşlara teşekkür ederim


βluΣ ЯosΣ

arkadaşlar kimsenin bu konu hakkında bi bilgisi yokmu

«['BrKDmRcN']»

2. sorunun için Dilber mc temasını incele on off giflerinde setting kullanılıyorya ondan ayarla

βluΣ ЯosΣ

Quote from: «['BrKDmRcN']» on April 15, 2009, 01:55:20 PM
2. sorunun için Dilber mc temasını incele on off giflerinde setting kullanılıyorya ondan ayarla


tamam inceliycem kardeş teşekkürler...

intFUSE

April 17, 2009, 06:01:31 PM #4 Last Edit: April 17, 2009, 06:05:27 PM by Яespect*
Index.template.php dosyasında bulun:
/* Show sticky and lock status seperate from topic icons? */
$settings['seperate_sticky_lock'] = true;


Altına Ekleyin:
// Color changer
if(!$context['user']['is_guest'] && isset($_POST['options']['theme_color']))
{
   include_once($GLOBALS['sourcedir'] . '/Profile.php');
   makeThemeChanges($context['user']['id'], $settings['theme_id']);
   $options['theme_color'] = $_POST['options']['theme_color'];
}
elseif ($context['user']['is_guest'])
{
   if (isset($_POST['options']['theme_color']))
   {
  $_SESSION['theme_color'] = $_POST['options']['theme_color'];
  $options['theme_color'] = $_SESSION['theme_color'];
   }
   elseif (isset($_SESSION['theme_color']))
  $options['theme_color'] = $_SESSION['theme_color'];
}


Bulun:
// The ?fin11 part of this link is just here to make sure browsers don't cache it wrongly.

Üstüne ekleyin:
// Any color set by user?
if (isset($options['theme_color']))
$settings['theme_main_color'] = $options['theme_color'];

// If not set, or if not allowed to set
if(!isset($options['theme_color']) || (isset($settings['allow_color_change']) && $settings['allow_color_change'] == 'no'))
{
// Defaults.
$options['theme_color'] = isset($settings['theme_main_color']) ? $settings['theme_main_color'] : '';
$settings['theme_main_color'] = $options['theme_color'];
}


Bulun:
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="', $settings['theme_url'], '/style.css?fin11" />

Değiştirin:
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="', $settings['theme_url'], '/style.css?fin11" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="', $settings['theme_url'], '/style_' , $settings['theme_main_color'] , '.css?fin11" />


Aşağıdaki kodu Index.template.php dosyasında istediğiniz biryere ekleyin ve renkleri değiştirin:
// Color Change

if(isset($settings['allow_color_change']) && $settings['allow_color_change'] == 'box')
echo '

<form action="', $scripturl, '" method="post" class="smalltext">
<select name="options[theme_color]">

<option value="blue" ',$settings['theme_main_color'] == 'blue' ? 'selected="selected"': '', '>', $txt['blue_'], '</option>

<option value="red" ',$settings['theme_main_color'] == 'red' ? 'selected="selected"': '', '>', $txt['red_'], '</option>

<option value="green" ',$settings['theme_main_color'] == 'green' ? 'selected="selected"': '', '>', $txt['green_'], '</option>

<option value="magenta" ',$settings['theme_main_color'] == 'magenta' ? 'selected="selected"': '', '>', $txt['magenta_'], '</option>

<option value="pink" ',$settings['theme_main_color'] == 'pink' ? 'selected="selected"': '', '>', $txt['pink_'], '</option>

<option value="purple" ',$settings['theme_main_color'] == 'purple' ? 'selected="selected"': '', '>', $txt['purple_'], '</option>

<option value="yellow" ',$settings['theme_main_color'] == 'yellow' ? 'selected="selected"': '', '>', $txt['yellow_'], '</option>

<option value="orange" ',$settings['theme_main_color'] == 'orange' ? 'selected="selected"': '', '>', $txt['orange_'], '</option>

<option value="brown" ',$settings['theme_main_color'] == 'brown' ? 'selected="selected"': '', '>', $txt['brown_'], '</option>

<option value="black" ',$settings['theme_main_color'] == 'black' ? 'selected="selected"': '', '>', $txt['black_'], '</option>

</select>
<input type="submit" name="submit" value="Change" style="width: 11ex;" />
</form>';


if(isset($settings['allow_color_change']) && $settings['allow_color_change'] == 'bars')
echo '
<form action="', $scripturl, '" method="post" class="smalltext">

<input style="background-color: #338CEF; color: #338CEF; width: 22px; height: 8px; border: 0;" type="submit" value="blue" name="options[theme_color]"/>

<input style="background-color: #DE2910; color: #DE2910; width: 22px; height: 8px; border: 0;" type="submit" value="red" name="options[theme_color]"/>

<input style="background-color: #7FC116; color: #7FC116; width: 22px; height: 8px; border: 0;" type="submit" value="green" name="options[theme_color]"/>

<input style="background-color: #AA0078; color: #AA0078; width: 22px; height: 8px; border: 0;" type="submit" value="magenta" name="options[theme_color]"/>

<input style="background-color: #FD88D7; color: #FD88D7; width: 22px; height: 8px; border: 0;" type="submit" value="pink" name="options[theme_color]"/>

<input style="background-color: #8325CD; color: #8325CD; width: 22px; height: 8px; border: 0;" type="submit" value="purple" name="options[theme_color]"/>

<input style="background-color: #CBE02F; color: #CBE02F; width: 22px; height: 8px; border: 0;" type="submit" value="yellow" name="options[theme_color]"/>

<input style="background-color: #FF7C00; color: #FF7C00; width: 22px; height: 8px; border: 0;" type="submit" value="orange" name="options[theme_color]"/>

<input style="background-color: #CCAC79; color: #CCAC79; width: 22px; height: 8px; border: 0;" type="submit" value="brown" name="options[theme_color]"/>

<input style="background-color: #000000; color: #000000; width: 22px; height: 8px; border: 0;" type="submit" value="black" name="options[theme_color]"/>
</form>';


Boardindex.template.php dosyasında bulun:
<td ' , !empty($board['children']) ? 'rowspan="2"' : '' , ' class="windowbg" width="6%" align="center" valign="top"><a href="', $scripturl, '?action=unread;board=', $board['id'], '.0">';

// If the board is new, show a strong indicator.
if ($board['new'])
echo '<img src="', $settings['images_url'], '/on.gif" alt="', $txt[333], '" title="', $txt[333], '" />';
// This board doesn't have new posts, but its children do.
elseif ($board['children_new'])
echo '<img src="', $settings['images_url'], '/on2.gif" alt="', $txt[333], '" title="', $txt[333], '" />';
// No new posts at all! The agony!!
else
echo '<img src="', $settings['images_url'], '/off.gif" alt="', $txt[334], '" title="', $txt[334], '" />';

echo '</a>
</td>


Değiştirin:
<td ' , !empty($board['children']) ? 'rowspan="2"' : '' , ' class="windowbg" width="5%" align="center" valign="top"><a href="', $scripturl, '?action=unread;board=', $board['id'], '.0">';

// If the board is new, show a strong indicator.
if ($board['new'])
echo '<img src="', $settings['images_url'], '/misc/'. $settings['theme_main_color'], '/on.png" alt="', $txt[333], '" title="', $txt[333], '" />';
// This board doesn't have new posts, but its children do.
elseif ($board['children_new'])
echo '<img src="', $settings['images_url'], '/misc/'. $settings['theme_main_color'], '/on2.png" alt="', $txt[333], '" title="', $txt[333], '" />';
// No new posts at all! The agony!!
else
echo '<img src="', $settings['images_url'], '/misc/'. $settings['theme_main_color'], '/off.png" alt="', $txt[334], '" title="', $txt[334], '" />';

echo '</a>
</td>


Messageindex.template.php dosyasında bulun:
<td ' , !empty($board['children']) ? 'rowspan="2"' : '' , ' class="windowbg" width="6%" align="center" valign="top"><a href="', $scripturl, '?action=unread;board=', $board['id'], '.0">';

// If the board is new, show a strong indicator.
if ($board['new'])
echo '<img src="', $settings['images_url'], '/on.gif" alt="', $txt[333], '" title="', $txt[333], '" />';
// This board doesn't have new posts, but its children do.
elseif ($board['children_new'])
echo '<img src="', $settings['images_url'], '/on2.gif" alt="', $txt[333], '" title="', $txt[333], '" />';
// No new posts at all! The agony!!
else
echo '<img src="', $settings['images_url'], '/off.gif" alt="', $txt[334], '" title="', $txt[334], '" />';

echo '</a>
</td>


Değiştirin:
<td ' , !empty($board['children']) ? 'rowspan="2"' : '' , ' class="windowbg" width="5%" align="center" valign="top"><a href="', $scripturl, '?action=unread;board=', $board['id'], '.0">';

// If the board is new, show a strong indicator.
if ($board['new'])
echo '<img src="', $settings['images_url'], '/misc/'. $settings['theme_main_color'], '/on.png" alt="', $txt[333], '" title="', $txt[333], '" />';
// This board doesn't have new posts, but its children do.
elseif ($board['children_new'])
echo '<img src="', $settings['images_url'], '/misc/'. $settings['theme_main_color'], '/on2.png" alt="', $txt[333], '" title="', $txt[333], '" />';
// No new posts at all! The agony!!
else
echo '<img src="', $settings['images_url'], '/misc/'. $settings['theme_main_color'], '/off.png" alt="', $txt[334], '" title="', $txt[334], '" />';

echo '</a>
</td>


Settings.template.php dosyasında bulun:
array(
'id' => 'header_logo_url',


Üstüne ekleyin:
array(
'id' => 'theme_main_color',
'label' => $txt['theme_main_color'],
'options' => array(
'blue' => $txt['blue_'],
'red' => $txt['red_'],
'green' => $txt['green_'],
'magenta' => $txt['magenta_'],
'pink' => $txt['pink_'],
'purple' => $txt['purple_'],
'yellow' => $txt['yellow_'],
'orange' => $txt['orange_'],
'brown' => $txt['brown_'],
'black' => $txt['black_'],
        ),
),
array(
'id' => 'allow_color_change',
'label' => $txt['allow_color_change'],
'options' => array(
'no' => $txt['allow_color_change_no'],
'box' => $txt['allow_color_change_box'],
'bars' => $txt['allow_color_change_bars'],
        ),
),


Settings.turkish.php dosyasında bulun:
?>

Üstüne ekleyin:
$txt['allow_color_change'] = 'Ana sayfada renk değişimi seçeneği gösterilsin mi?';
$txt['allow_color_change_no'] = 'Gösterilmesin';
$txt['allow_color_change_box'] = 'Seçim listesi şeklinde gösterilsin';
$txt['allow_color_change_bars'] = 'Renkli kutular şeklinde gösterilsin';

$txt['theme_main_color'] = 'Tema Rengi';

// Color Txt
$txt['blue_'] = 'Mavi';
$txt['red_'] = 'Kırmızı';
$txt['green_'] = 'Yeşil';
$txt['magenta_'] = 'Magenta';
$txt['pink_'] = 'Pembe';
$txt['purple_'] = 'Mor';
$txt['yellow_'] = 'Sarı';
$txt['orange_'] = 'Turuncu';
$txt['brown_'] = 'Kahverengi';
$txt['black_'] = 'Siyah';


Settings.english.php dosyasında bulun:
?>

Üstüne ekleyin:
$txt['allow_color_change'] = 'Allow color change on home page?';
$txt['allow_color_change_no'] = 'Don\'t allow';
$txt['allow_color_change_box'] = 'Show as a selection box';
$txt['allow_color_change_bars'] = 'Show as clickable bars';

$txt['theme_main_color'] = 'Theme Color';

// Color Txt
$txt['blue_'] = 'Blue';
$txt['red_'] = 'Red';
$txt['green_'] = 'Green';
$txt['magenta_'] = 'Magenta';
$txt['pink_'] = 'Pink';
$txt['purple_'] = 'Purple';
$txt['yellow_'] = 'Yellow';
$txt['orange_'] = 'Orange';
$txt['brown_'] = 'Brown';
$txt['black_'] = 'Black';


Farklı css dosyalarınıza isimleri "style_stilrengi" larak veriniz ve aynı şekilde images klasörüne farklı css'ler için yaptığınız resimleri renk isimleriyle yani css dosyalarına verdiğiniz sadece renk ismiyle klasör klasör atınız.(on, off gibi resimleride atabilirsiniz.). Kodları kendi temamdan aldım yanlış veya eksik kod almış olabilirim de. Doğru çalışmadığı taktirde lütfen belirtiniz.

Kolay gelsin

βluΣ ЯosΣ

teşekkürler   Яespect*

sorun çıktı ama ben hallettim


Advertisement: