Advertisement:

Author Topic: Mesaj Editörüne Daha Çok Renk eklemek!  (Read 59544 times)

Offline Hoochie Coochie Man

 • SMF Hero
 • ******
 • Posts: 5,135
 • Gender: Male
  • İstanblues.org
Mesaj Editörüne Daha Çok Renk eklemek!
« on: October 29, 2007, 05:47:23 PM »
Renklerin isimlerini kendiniz düzeltebilirsiniz..

Post.template.php'yi açın ve bulun..
Code: [Select]
<option value="" selected="selected">', $txt['change_color'], '</option>
<option value="Black">', $txt[262], '</option>
<option value="Red">', $txt[263], '</option>
<option value="Yellow">', $txt[264], '</option>
<option value="Pink">', $txt[265], '</option>
<option value="Green">', $txt[266], '</option>
<option value="Orange">', $txt[267], '</option>
<option value="Purple">', $txt[268], '</option>
<option value="Blue">', $txt[269], '</option>
<option value="Beige">', $txt[270], '</option>
<option value="Brown">', $txt[271], '</option>
<option value="Teal">', $txt[272], '</option>
<option value="Navy">', $txt[273], '</option>
<option value="Maroon">', $txt[274], '</option>
<option value="LimeGreen">', $txt[275], '</option>
</select>';

Değiştirin..
Code: [Select]
<option value="" selected="selected">', $txt['change_color'], '</option>
 <option value="Snow" style="color:snow;">Snow</option>
  <option value="Slateblue"
style="color:slateblue;">Slateblue</option>
  <option value="Slategray"
style="color:slategray;">Slategray</option>
  <option value="Springgreen"
style="color:springgreen;">Springgreen</option>
  <option value="Steelblue"
style="color:steelblue;">Steelblue</option>
  <option value="Tan" style="color:tan;">Tan</option>
  <option value="Teal" style="color:teal;">Teal</option>
  <option value="Thistle"
style="color:thistle;">Thistle</option>
  <option value="Tomato"
style="color:tomato;">Tomato</option>
  <option value="Turquoise"
style="color:turquoise;">Turquoise</option>
  <option value="Violet"
style="color:violet;">Violet</option>
  <option value="Wheat" style="color:wheat;">Wheat</option>
  <option value="White" style="color:white;">White</option>
  <option value="Whitesmoke"
style="color:whitesmoke;">Whitesmoke</option>
  <option value="Yellow"
style="color:yellow;">Yellow</option>
  <option value="Yellowgreen"
style="color:yellowgreen;">Yellowgreen</option>
  <option value="Aliceblue"
style="color:aliceblue;">Aliceblue</option>
  <option value="Antiquewhite"
style="color:antiquewhite;">Antiquewhite</option>
  <option value="Aqua" style="color:aqua;">Aqua</option>
  <option value="Aquamarine"
style="color:aquamarine;">Aquamarine</option>
  <option value="Azure" style="color:azure;">Azure</option>
  <option value="Beige" style="color:beige;">Beige</option>
  <option value="Darkblue"
style="color:darkblue;">Darkblue</option>
  <option value="Darkcyan"
style="color:darkcyan;">Darkcyan</option>
  <option value="Darkgoldenrod"
style="color:darkgoldenrod;">Darkgoldenrod</option>
  <option value="Darkgray"
style="color:darkgray;">Darkgray</option>
  <option value="Darkgreen"
style="color:darkgreen;">Darkgreen</option>
  <option value="Darkkhaki"
style="color:darkkhaki;">Darkkhaki</option>
  <option value="Darkmagenta"
style="color:darkmagenta;">Darkmagenta</option>
  <option value="Darkolivegreen"
style="color:darkolivegreen;">Darkolivegreen</option>
  <option value="Darkorange"
style="color:darkorange;">Darkorange</option>
  <option value="Darkorchid"
style="color:darkorchid;">Darkorchid</option>
  <option value="Darkred"
style="color:darkred;">Darkred</option>
  <option value="Darksalmon"
style="color:darksalmon;">Darksalmon</option>
  <option value="Darkseagreen"
style="color:Darkseagreen;">Darkseagreen</option>
  <option value="Darkslateblue"
style="color:darkslateblue;">Darkslateblue</option>
  <option value="Darkslategray"
style="color:darkslategray;">Darkslategray</option>
  <option value="Darkturquoise"
style="color:darkturquoise;">Darkturquoise</option>
  <option value="Darkviolet"
style="color:darkviolet;">Darkviolet</option>
  <option value="Deeppink"
style="color:deeppink;">Deeppink</option>
  <option value="Bisque"
style="color:bisque;">Bisque</option>
  <option value="Black" style="color:black;">Black</option>
  <option value="Blanchealmond"
style="color:blanchealmond;">Blanchealmond</option>
  <option value="Blue" style="color:blue;">Blue</option>
  <option value="Blueviolet"
style="color:blueviolet;">Blueviolet</option>
  <option value="Brown" style="color:brown;">Brown</option>
  <option value="Burlywood"
style="color:burlywood;">Burlywood</option>
  <option value="Cadetblue"
style="color:cadetblue;">Cadetblue</option>
  <option value="Chartreuse"
style="color:chartreuse;">Chartreuse</option>
  <option value="Chocolate"
style="color:chocolate;">Chocolate</option>
  <option value="Coral" style="color:coral;">Coral</option>
  <option value="Cornflowerblue"
style="color:cornflowerblue;">Cornflowerblue</option>
  <option value="Cornsilk"
style="color:cornsilk;">Cornsilk</option>
  <option value="Crimson"
style="color:crimson;">Crimson</option>
  <option value="Cyan" style="color:cyan;">Cyan</option>
  <option value="Deepskyblue"
style="color:deepskyblue;">Deepskyblue</option>
  <option value="Dimgray"
style="color:dimgray;">Dimgray</option>
  <option value="Dodgerblue"
style="color:dodgerblue;">Dodgerblue</option>
  <option value="Firebrick"
style="color:firebrick;">Firebrick</option>
  <option value="Floralwhite"
style="color:floralwhite;">Floralwhite</option>
  <option value="Forestgreen"
style="color:forestgreen;">Forestgreen</option>
  <option value="Fuchia"
style="color:fuchia;">Fuchia</option>
  <option value="Gainsboro"
style="color:gainsboro;">Gainsboro</option>
  <option value="Ghostwhite"
style="color:ghostwhite;">Ghostwhite</option>
  <option value="Gold" style="color:gold;">Gold</option>
  <option value="Goldenrod"
style="color:goldenrod;">Goldenrod</option>
  <option value="Gray" style="color:gray;">Gray</option>
  <option value="Green" style="color:green;">Green</option>
  <option value="Greenyellow"
style="color:greenyellow;">Greenyellow</option>
  <option value="Honeydew"
style="color:honeydew;">Honeydew</option>
  <option value="Lightcyan"
style="color:lightcyan;">Lightcyan</option>
  <option value="Lightgoldenrodyellow"
style="color:lightgoldenrodyellow;">Lightgoldenrodyellow</option><
br />
  <option value="Lightgreen"
style="color:lightgreen;">Lightgreen</option>
  <option value="Lightgrey"
style="color:lightgrey;">Lightgrey</option>
  <option value="Lightpink"
style="color:lightpink;">Lightpink</option>
  <option value="Lightsalmon"
style="color:lightsalmon;">Lightsalmon</option>
  <option value="Lightseagreen"
style="color:lightseagreen;">Lightseagreen</option>
  <option value="Lightskyblue"
style="color:lightskyblue;">Lightskyblue</option>
  <option value="Lightslategray"
style="color:lightslategray;">Lightslategray</option>
  <option value="Hotpink"
style="color:hotpink;">Hotpink</option>
  <option value="Indianred"
style="color:indianred;">Indianred</option>
  <option value="Indigo"
style="color:indigo;">Indigo</option>
  <option value="Ivory" style="color:ivory;">Ivory</option>
  <option value="Khaki" style="color:khaki;">Khaki</option>
  <option value="Lavender"
style="color:lavender;">Lavender</option>
  <option value="Lavenderblush"
style="color:lavenderblush;">Lavenderblush</option>
  <option value="Lawngreen"
style="color:lawngreen;">Lawngreen</option>
  <option value="Lemonchiffon"
style="color:lemonchiffon;">Lemonchiffon</option>
  <option value="Lightblue"
style="color:lightblue;">Lightblue</option>
  <option value="Lightcoral"
style="color:lightcoral;">Lightcoral</option>
  <option value="Lightsteelblue"
style="color:lightsteelblue;">Lightsteelblue</option>
  <option value="Lightyellow"
style="color:lightyellow;">Lightyellow</option>
  <option value="Lime" style="color:lime;">Lime</option>
  <option value="Limegreen"
style="color:limegreen;">Limegreen</option>
  <option value="Linen" style="color:linen;">Linen</option>
  <option value="Magenta"
style="color:magenta;">Magenta</option>
  <option value="Maroon"
style="color:maroon;">Maroon</option>
  <option value="Mediumaquamarine"
style="color:mediumaquamarine;">Mediumaquamarine</option>
  <option value="Mediumblue"
style="color:mediumblue;">Mediumblue</option>
  <option value="Mediumorchid"
style="color:mediumorchid;">Mediumorchid</option>
  <option value="Mediumpurple"
style="color:mediumpurple;">Mediumpurple</option>
  <option value="Mediumseagreen"
style="color:mediumseagreen;">Mediumseagreen</option>
  <option value="Mediumslateblue"
style="color:mediumslateblue;">Mediumslateblue</option>
  <option value="Mediumspringgreen"
style="color:mediumspringgreen;">Mediumspringgreen</option>
  <option value="Mediumturquoise"
style="color:mediumturquoise;">Mediumturquoise</option>
  <option value="Mediumvioletred"
style="color:mediumvioletred;">Mediumvioletred</option>
  <option value="Midnightblue"
style="color:midnightblue;">Midnightblue</option>
  <option value="Mintcream"
style="color:mintcream;">Mintcream</option>
  <option value="Mistyrose"
style="color:mistyrose;">Mistyrose</option>
  <option value="Moccasin"
style="color:moccasin;">Moccasin</option>
  <option value="Navajowhite"
style="color:navajowhite;">Navajowhite</option>
  <option value="Navy" style="color:navy;">Navy</option>
  <option value="Oldlace"
style="color:oldlace;">Oldlace</option>
  <option value="Olive" style="color:olive;">Olive</option>
  <option value="Olivedrab"
style="color:olivedrab;">Olivedrab</option>
  <option value="Orange"
style="color:orange;">Orange</option>
  <option value="Orangered"
style="color:orangered;">Orangered</option>
  <option value="Orchid"
style="color:orchid;">Orchid</option>
  <option value="Palegoldenrod"
style="color:palegoldenrod;">Palegoldenrod</option>
  <option value="Palegreen"
style="color:palegreen;">Palegreen</option>
  <option value="Paleturquoise"
style="color:paleturquoise;">Paleturquoise</option>
  <option value="Palevioletred"
style="color:palevioletred;">Palevioletred</option>
  <option value="Papayawhip"
style="color:papayawhip;">Papayawhip</option>
  <option value="Peachpuff"
style="color:peachpuff;">Peachpuff</option>
  <option value="Peru" style="color:peru;">Peru</option>
  <option value="Pink" style="color:pink;">Pink</option>
  <option value="Plum" style="color:plum;">Plum</option>
  <option value="Powderblue"
style="color:powderblue;">Powderblue</option>
  <option value="Purple"
style="color:purple;">Purple</option>
  <option value="Red" style="color:red;">Red</option>
  <option value="Rosybrown"
style="color:rosybrown;">Rosybrown</option>
  <option value="Royalblue"
style="color:royalblue;">Royalblue</option>
  <option value="Saddlebrown"
style="color:saddlebrown;">Saddlebrown</option>
  <option value="Salmon"
style="color:salmon;">Salmon</option>
  <option value="Sandybrown"
style="color:sandybrown;">Sandybrown</option>
  <option value="Seagreen"
style="color:seagreen;">Seagreen</option>
  <option value="Seashell"
style="color:seashell;">Seashell</option>
  <option value="Sienna"
style="color:sienna;">Sienna</option>
  <option value="Silver"
style="color:silver;">Silver</option>
  <option value="Skyblue"
style="color:skyblue;">Skyblue</option>
</select>';

Bir _complex yapımıdır..
Orjinal Konu
« Last Edit: December 04, 2007, 04:56:07 AM by Hoochie Coochie Man »
İnadına SMF 1.1.X

Offline Efe2007

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 294
  • Türkiyenin Paylaşım Portalı
Re: Mesaj Editörüne Daha Çok Renk eklemek!
« Reply #1 on: November 01, 2007, 04:41:50 AM »
oo süper oldu gerçekten , hemde renkleri üzerinde belli

Offline JeeFo

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 306
 • Gender: Male
 • facebook.com/dorukb
  • This Is A CooL Man
Re: Mesaj Editörüne Daha Çok Renk eklemek!
« Reply #2 on: November 01, 2007, 12:40:00 PM »
caps warmı ?

Offline suleymanoglak

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 52
Re: Mesaj Editörüne Daha Çok Renk eklemek!
« Reply #3 on: November 06, 2007, 06:19:21 AM »
tesekkurler arkadaasim cok iyi oldu saolasin

Offline ۧRu

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 401
 • Gender: Female
Re: Mesaj Editörüne Daha Çok Renk eklemek!
« Reply #4 on: November 23, 2007, 07:09:53 AM »
çok çok teşekkürler gerçekten süper oldu renklerin belli olması güzel resmi ben verim böyle birşey...


http://img106.imageshack.us/img106/9532/cappppppppppot3.png

Offline Hoochie Coochie Man

 • SMF Hero
 • ******
 • Posts: 5,135
 • Gender: Male
  • İstanblues.org
Re: Mesaj Editörüne Daha Çok Renk eklemek!
« Reply #5 on: November 23, 2007, 04:23:48 PM »
Vallahi o kadar çok renk varki, oturup da Türkçe'ye çeviremedim kusurabakmayın, siz hallediverin kendiniz.. :)
İnadına SMF 1.1.X

Offline Pяηѕѕ LF

 • Sophist Member
 • *****
 • Posts: 1,035
 • Pяεηsεs
Re: Mesaj Editörüne Daha Çok Renk eklemek! (Tüyo)
« Reply #6 on: December 03, 2007, 07:11:50 AM »
Bir _complex yapıma ve sana bizimle paylastigin için tesekkurler bende yaptim cok güzel oldu sagol :)
1.1.21 Default

Offline speider

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 58
 • Gender: Male
 • Hayat Güzel ...®
  • speiderist.com
Re: Mesaj Editörüne Daha Çok Renk eklemek! (Tüyo)
« Reply #7 on: December 03, 2007, 08:48:46 AM »
Bir sitede şöyle renk kodları ekleniyor.

Renk butonuna basıyorsun ve iframe ile şu sayfa açılıyor köşede 100*100 boyutlarında.

tıkla

Seçtiğin renge tıklıyorsun ve işlem tamamdır:)

Buna benzer bir entegre yapabilirmiyiz?

speider
« Last Edit: December 03, 2007, 12:54:33 PM by speider »

Offline SaNaLAdReS.CoM

 • Semi-Newbie
 • *
 • Posts: 73
 • Gender: Male
 • CepBoyZ.CoM
  • WwW.SaNaLAdReS.CoM
Re: Mesaj Editörüne Daha Çok Renk eklemek!
« Reply #8 on: December 08, 2007, 05:10:29 PM »

bende yaptım süper oldu.
ama renklerin hepsi ingilizce yazıyo.


Offline Hoochie Coochie Man

 • SMF Hero
 • ******
 • Posts: 5,135
 • Gender: Male
  • İstanblues.org
Re: Mesaj Editörüne Daha Çok Renk eklemek!
« Reply #9 on: December 08, 2007, 05:51:40 PM »
bir sürü sözlük var net ortamında, ee bi zahmet onlarıda kendiniz çeviriverin..
İnadına SMF 1.1.X

Offline Yağız...

 • SMF Super Hero
 • *******
 • Posts: 10,811
 • Gender: Male
  • MMO Browser
Re: Mesaj Editörüne Daha Çok Renk eklemek!
« Reply #10 on: December 08, 2007, 06:04:29 PM »

sivilce

 • Guest
Re: Mesaj Editörüne Daha Çok Renk eklemek!
« Reply #11 on: December 09, 2007, 01:18:06 PM »
muhteşemsin Hoochie Coochie Man  çok teşekkürler

Offline Sfenky

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 201
 • Gender: Male
 • Sfenky!
  • pages/Best-Cures/226238874 on Facebook
  • @BestCuresNet on Twitter
  • Illness Cure
Re: Mesaj Editörüne Daha Çok Renk eklemek!
« Reply #12 on: December 13, 2007, 06:56:29 PM »
Ekledim gerçekten güzel.. Maksat çeşit olsun ;D Bazıları çıkmadı ama hepsini denemedim. Steelblue olan çıkmadı mesela bende.. Tek tek denemediğim içinde uğraşmadım :P

Sağolun paylaşım için.

Offline Hoochie Coochie Man

 • SMF Hero
 • ******
 • Posts: 5,135
 • Gender: Male
  • İstanblues.org
Re: Mesaj Editörüne Daha Çok Renk eklemek!
« Reply #13 on: December 14, 2007, 03:06:18 AM »
Rica ederim "Meçhul Saniklar"

[Konu Dışı] Sitende kullandığın templateyi bende kullanmıştım zamanında, bir subdomainde kullanmıştım, ancak senin template firefox da bozuluyo, ona dikkat et istersen ;)  [/Konu Dışı]
İnadına SMF 1.1.X

Offline muhammed53

 • Newbie
 • *
 • Posts: 9
Re: Mesaj Editörüne Daha Çok Renk eklemek!
« Reply #14 on: December 15, 2007, 03:58:38 PM »
güzel oldu valla

Offline Sєνмєує_Чiqiт

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 303
  • ClassFrm
Re: Mesaj Editörüne Daha Çok Renk eklemek!
« Reply #15 on: December 29, 2007, 12:45:24 PM »
Sağol GüzeL oLdu..

Offline Hoochie Coochie Man

 • SMF Hero
 • ******
 • Posts: 5,135
 • Gender: Male
  • İstanblues.org
Re: Mesaj Editörüne Daha Çok Renk eklemek!
« Reply #16 on: December 29, 2007, 01:07:34 PM »
İnadına SMF 1.1.X

Offline Sfenky

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 201
 • Gender: Male
 • Sfenky!
  • pages/Best-Cures/226238874 on Facebook
  • @BestCuresNet on Twitter
  • Illness Cure
Re: Mesaj Editörüne Daha Çok Renk eklemek!
« Reply #17 on: December 29, 2007, 10:14:16 PM »
[konudışı] Evet o da temanın problemi bozuk çıksın ne yapalım :P :D [/konudışı]
[konuyanı] Bence ilk mesajına "Sende Sağol" adlı büyük boyutta bir yazı ekle herkes payını alsın. Herkese tek tek cevap yazmak yorar seni bence :P[/konuyanı]

Mod için teşekkür etmiştim ama bi teşekkürü daha hak ettin sen ;D

Offline Hoochie Coochie Man

 • SMF Hero
 • ******
 • Posts: 5,135
 • Gender: Male
  • İstanblues.org
Re: Mesaj Editörüne Daha Çok Renk eklemek!
« Reply #18 on: December 30, 2007, 03:11:52 AM »
[konudışı] Evet o da temanın problemi bozuk çıksın ne yapalım :P :D [/konudışı]
[konuyanı] Bence ilk mesajına "Sende Sağol" adlı büyük boyutta bir yazı ekle herkes payını alsın. Herkese tek tek cevap yazmak yorar seni bence :P[/konuyanı]

Mod için teşekkür etmiştim ama bi teşekkürü daha hak ettin sen ;D

Farkındaysan düne kadar hiçbir konumdaki teşekküre cevap vermemiştim, konu kalabalık olmasın diye! ama bundan sonra vericem, tek tek vericem. bir teşekkür bile değerlidir. Bir cevap verilir ;) Sana da tekrar rica ederim.

[konudışı]Tema konusunda ise yanılıyorsun, tema bozuk çıkmaz, ancak sen bozabilirsin :) pm atıcam ordan devam edeyim.. konu sapmasın![/konudışı]
İnadına SMF 1.1.X

Offline onrozcn

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 105
 • Gender: Male
 • NFS Hakkında Hersey için >>nfstrdotcom<<
  • NFSTR
Re: Mesaj Editörüne Daha Çok Renk eklemek!
« Reply #19 on: January 13, 2008, 03:35:37 AM »
tesekkurler güzel oldu.. türkçesini bekliyoruz artık :P